پاس حالا

از همه کسانی که در تست ها و آزمون ها شرکت کردند ممنون

امیدوارم که دوران خوشی بوده باشد

از حالا دیگر نیازی به شما نیست

می توانید به خدمت به مردم ادامه دهید

به زودی با برنامه های جدید جهت ارتباط ادامه دار در خدمت خواهم بود

ما می خواهیم از شرکتهای تابعه جهت ارائه سرویسهای خود به مردم استفاده کنیم

نتایج قرعه کشی به زودی اعلام می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *